Subsidie

Het Dorpsplatform heeft de mogelijkheid om goede ideeën en uitgewerkte initiatieven op diverse manieren te ondersteunen. Denk hierbij aan het inzetten van een groot relatienetwerk, als ook  financiële middelen.