Veiligheid

Veiligheid in de breedste zin van het woord is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Door een goede communicatie met alle betrokken partijen zoals de wijkagent, buurtpreventieteams, gemeente Woensdrecht en bovenal de signalen van onze inwoners willen we een bijdrage leveren aan een veilig woonklimaat.